•  

రతిక్రీడ: చిరు దెబ్బలతో చిందులేయడమే..

The importance of blows in sex
 
శృంగార క్రీడలో ఉద్రేకం కట్టు తెంచుకున్నప్పుడు స్త్రీ, పురుషులు తమ ప్రేమను నఖ, దంత క్షతాల రూపంలో బహిర్గతం చేస్తుంటారు. ఇది సహజం కూడా. ఇవే కాకుండా రతి సమయంలో తమ పట్టరాని ప్రేమను వ్యక్తం చేసేమార్గాలు మరికొన్ని కూడా ఉన్నాయని వాత్స్యాయనుడు చెబుతున్నాడు. పురుషుడు స్త్రీని సుతిమెత్తగా మోదడం. అలా మోదినప్పుడు స్త్రీ కూజితాల(మూలుగు) రూపంలో తన ఆనందాన్ని వెల్లడిస్తుంది. రతి కార్యంలో ఈ చర్యలు ప్రేయసీ ప్రియులిరువురికీ ఆనందాన్ని పెంచుతాయి.నఖ, దంత క్షతాలలో ఎన్నో రకాలున్నట్టే చిరు దెబ్బల్లో కూడా అనేక రకాలున్నాయని, ఒక్కో దెబ్బకు ఒక్కో లక్షణం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. శృంగార క్రీడ కూడా యుద్ధం వంటిదే. ప్రేయసీప్రియులిరువురూ ఒకరినొకరు వెక్కిరించుకుంటూ, కలహించుకుంటూ రతిలో మునిగి తేలుతూ ఆనందాన్ని పొందుతారు. ఈ సమయంలో చిరు దెబ్బలు ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తాయి.చిరుదెబ్బలను సాధారణంగా స్త్రీపై పురుషుడు ప్రయోగిస్తుంటాడు. నఖ, దంత క్షతాలకు మాదిరిగా వీటిని ప్రయోగించడానికి స్త్రీ దేహంపై నిర్ణీత భాగాలున్నాయి. అవి - భుజాలు, శిరస్సు, స్థనాల మధ్య, వీపు, కటి . ఈ ప్రదేశాలలో చిరు దెబ్బలు స్త్రీకి అపరిమితమైన సుఖాన్ని, సంతోషాన్ని ఇస్తాయి. ఈ ప్రదేశాలలో స్త్రీపై పురుషుడు ప్రయోగించే చిరుదెబ్బలనే ప్రహరణాలు అని పిలుస్తారు.వీటిలో అనేక రకాలున్నాయి. అందులో మరీ ముఖ్యమైనవి నాలుగు. అవి - అపహస్తకం, ప్రసృతకం, ముష్టి, సమతలకం అపహస్తకం అంటే అరచేతి వెనుక భాగంతో చరచడం. ఈ దెబ్బలో చేతి వేళ్లు మాత్రమే తగులుతాయి. ముష్టి అంటే పిడికిలితో చరచడం. ఇక అరచేతిని చాచి స్థనాలను మర్దించం సమతలకం. రతికి తోడు ఈ చిరుదెబ్బల వల్ల కలిగే సుఖం వల్ల స్త్రీ పారవశ్యంతో చేసే ధ్వనులే కూజితాలు. ఈ కూజితాల ద్వారా మహిళ వ్యక్తం చేసే ఆనందం పురుషుడి ఉత్సాహాన్ని పెంచుతుంది.English summary

 The blows on the body of woman partner ny the man during sex will spice up the sexual drive.
Story first published: Wednesday, February 27, 2013, 11:49 [IST]

Get Notifications from Telugu Indiansutras