•  

ఆమె సంయోగ క్రియ, అతని పారవశ్యం

Couples Love Cowboy Girl Position
 
కౌబాయ్ గర్ల్ భంగిమ అంటే ఏమిటిస్త్రీపురుషులు అనుసరించి ఆనందించే రతి భంగిమలు చాలానే ఉన్నాయి. దంపతులు చాలా వరకు తమకు తెలియకుండా రకరకాల భింగమలతో శృంగార రసాన్ని మనసారా జుర్రుకునే ఉంటారు. అయినా, రతిక్రీడ రోజురోజుకూ నూతనత్వాన్ని కోరుకుంటుంది. అలాంటి దంపతులు కౌబాయ్ గర్ల్ భంగిమతో శృంగారపుటంచులు చవి చూడవచ్చు. కౌబాయ్ గర్ల్ భంగిమ దంపతులిద్దరికీ ఆనందాన్ని సమానంగా పంచుతుంది.కౌబాయ్ గర్ల్ భంగిమ అంటే ఏమిటి..ఈ భంగిమలో మహిళ పురుషుడిపై కౌగర్ల్ మాదిరిగా కూర్చుంటుంది. తద్వారా లైంగిక సంయోగాన్ని నియంత్రిస్తుంది. పురుషుడు పడకపై వెల్లికిలా పడుకుని దానిలో ఆనంద పారవశ్యాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. కౌబాయ్ గర్ల్ భంగిమలో రెండు రకాలు ఉన్నాయి. ఇందులో మహిళ పురుషుడికి ఎదురుగా కూర్చుని చేయడం ఒకటి కాగా, దానికి వ్యతిరేకమైన భంగిమలో కూర్చుని సంయోగాన్ని సాగించడం. రెండో దానిలో మహిళ వీపు పురుషుడికి ఎదురుగా ఉండి సంయోగ క్రియను సాగిస్తుంది.మహిళలు కౌబాయ్ గర్ల్ భంగిమను ఎందుకు ఇష్టపడతారు...- సంయోగాన్ని మహిళ తన ఆధీనంలోకి తీసుకుంటుంది. పురుషాంగం తన యోనిలోకి ఎంత లోతుగా వెళ్లాలి, ఎంత వేగంగా కొనసాగించాలనేది ఆమెనే నిర్ణయించుకుంటుంది.- చాలా మంది మహిళలు రతిక్రీడలో పురుషుడిపై ఆధిపత్యం సాధించాలని అనుకుంటారు. పురుషుడు కేవలం ఫ్లాట్‌గా పడుకుని ఉండాలని కోరుకుంటారు.- కొన్నిసార్లు మహిళలు తమ పురుషులను ఉద్రేకపరచి, వారికి ఆనందాన్ని ఇవ్వడానికి తమ వైపు నుంచి ముందడుగు ఉండాలని అనుకుంటారు. మహిళలు రతిక్రీడను తమ చేతుల్లోకి తీసుకుని అందుకు అనుగుణంగా వ్యవహరించడాన్ని పురుషులు ఆనందిస్తారు.- సంయోగక్రియ చాలా లోతుగా చొచ్చుకుని పోయి, ఎక్కువ శ్రమ పడకుండా సంతృప్తి దశకు మహిళలు చేరుకుంటారు. సంయోగం సందర్భంగా వారు కాస్తా వంగి రత్రిక్రీడను సాగిస్తే జి - స్పాట్‌ను స్పృశించి ఆనంద పారవశ్యం లభిస్తుంది.- రివర్స్ కౌబాయ్ భంగిమలో సంయోగం మరింత లోతుగా ఉంటుంది. బిడియం లేకుండా మహిళలు రతిలో ఆనందం పొందుతారు.కౌబాల్ గర్ల్ భంగిమను పురుషులు ఎందుకు ఆనందిస్తారు....- రతిక్రీడలో తన భాగస్వామి బిడియపడకుండా ఉండాలని పురుషులు కోరుకుంటారు. రతిక్రీడ యావత్తూ తమ మహిళలు నడిపిస్తే దాని ఆనందాన్ని అత్యంత సులభంగా పురుషులు పొందుతారు.- మహిళలు శరీరంపై స్వారీ చేయడాన్ని పురుషులు ఎక్కువ ఇష్టపడతారు. పురుషుడి కళ్లకు అదో అద్భుత దృశ్యంలా ఉంటుంది. తన మహిళా భాగస్వామి ముఖాన్ని చూస్తూ, ఆ ముఖంలో పారవశ్యం కనిపిస్తూ ఉంటే పురుషుడు ఆనందడోలికల్లో ఊగిపోతూ ఉంటాడు.

English summary
There are many sex positions that can be tempting as well as satisfying. To enjoy pleasure and keep the spice of romance alive, many couples try different sex positions. It is good to try new positions as this prevents the chances of facing boredom in bed. Women on top (cowboy girl) and missionary position (man on top) are the two most common sex positions that is preferred by couples. Today, we will discuss why women and men, both love cowboy girl position.

Get Notifications from Telugu Indiansutras