•  
ఇండియన్ సూత్ర  » తెలుగు  » Topics
Share This Story
Lust
సహజ శృంగారం ఒక మల్లె పందిరి
కృత్రిమ పద్ధతుల ద్వారా భావ ప్రాప్తి సహజ భావప్రాప్తి అంత శోభను ఇవ్వదు. స్త్రీ పురుషుల శరీర రసాయన వాత్య్సాయనం పరిపూర్ణమైనది. కొన్ని క్షణాలు నిముషాలే ...
When One Is Sex Starved
/*
*/

Get Notifications from Telugu Indiansutras